EN ISO 14001:2015 (Systém řízení ochrany životního prostředí)

Systém je ve společnosti zavedený od roku 2001. Čistoty přírody si vážíme. Používáme ekologické materiály a zařízení, podporujeme recyklaci a zabraňujeme plýtvání zdroji. Negativní dopady, které vznikají při výrobě našich produktů, dlouhodobě snižujeme na minimální možné množství. Dodržování zásad ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí pracovních postupů a postoje všech našich zaměstnanců.

EN ISO 9001:2015 (Systém řízení kvality)

Systém je ve společnosti zavedený od roku 2001. Pro všechny důležité činnosti jsou definována jednoznačná pravidla. Současně se však můžete spolehnout na naši kreativitu a ochotu vyjít Vám vstříc.

Všechny výrobky procházejí třístupňovou kontrolou. Dle náročnosti požadavků zákazníka jsme schopni provést základní testy výrobků, zadání testovaní do autorizovaných zkušeben, 3D měření, zhotovení 3D modelů atd.

Dlouholeté výrobní zkušenosti nám umožňují plnit neustále náročnější požadavky zákazníků. Odbornost zaměstnanců zajišťuje systém firemního vzdělávání, jehož prostřednictvím zvyšujeme kvalifikaci, znalosti a odborné dovednosti pracovníků na všech úrovních. Každý z nás nese osobní zodpovědnost za vykonanou práci.

EKOKOM

Společnost J.P. PLAST, s.r.o., Kyjov plní povinnost registrace obalů, jejich evidence, zajištění využití včetně recyklace prostřednictvím smlouvy s AOS EKOKOM a.s.

Číslo smlouvy: EK-P03000016.

ENVI-PAK

Společnost J.P. PLAST Slovakia, spol. s r.o., Prievidza plní povinnost registrace obalů, neobalových výrobků, jejich evidence, zajištění využití včetně recyklace prostřednictvím smlouvy s OZV (Organizace odpovědnosti výrobců) ENVIPAK, a.s.

Číslo smlouvy: M-1241000163/2016

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politika kvality a životního prostředí vyjadřuje strategické zaměření společnosti, obsahuje závazek k plnění požadavků a neustálému zlepšování.

Dokument aktualizován a schválen managementem společnosti je závazný pro celou skupinu J.P. PLAST.