01/11 2023

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o.

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002099

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak procesu chlazení vstřikovacích lisů souvisejícího s výrobním procesem výroby plastových výrobků a dílů, a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení stávající energeticky náročné technologie chlazení vyfukovacích lisů za novou technologii chlazení vyfukovacích lisů, která bude energeticky méně náročná.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.