EN ISO 14001:2015 (Systém riadenia ochrany životného prostredia)

Systém je v spoločnosti zavedený od roku 2001. Čistoty prírody si vážime. Používame ekologické materiály a zariadenia, podporujeme recykláciu a zabraňujeme plytvanie zdrojmi. Negatívne dopady, ktoré vznikajú pri výrobe našich produktov, dlhodobo znižujeme na minimálne možné množstvo. Dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia je samozrejmou súčasťou pracovných postupov a postoje všetkých našich zamestnancov.

EN ISO 9001:2015 (Systém riadenia kvality)

Systém je v spoločnosti zavedený od roku 2001. Pre všetky dôležité činnosti definované jednoznačné pravidlá. Súčasne sa však môžete spoľahnúť na našu kreativitu a ochotu vyjsť Vám v ústrety.

Všetky výrobky prechádzajú trojstupňovou kontrolou. Podľa náročnosti požiadaviek zákazníka sme schopní vykonať základné testy, zadania testovaní do autorizovaných skúšobní, 3D meranie, zhotovenie 3D modelov atď.

Dlhoročné výrobné skúsenosti nám umožňujú plniť neustále náročnejšie požiadavky zákazníkov. Odbornosť zamestnancov zabezpečuje systém firemného vzdelávania, prostredníctvom ktorého zvyšujeme kvalifikáciu, vedomosti a odborné zručnosti pracovníkov na všetkých úrovniach. Každý z nás nesie osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu.

EKOKOM

Spoločnosť J. P. PLAST, spol. s. r. o, Kyjov plní povinnosť registrácie obalov, ich evidencia, zabezpečenie využitie vrátane recyklácie prostredníctvom zmluvy s AOS EKOKON, a.s.

Číslo zmluvy: EKP03000016

ENVI-PAK

Spoločnosť J.P. PLAST Slovakia, spol. s r.o., Prievidza plní povinnosť registrácie obalov, neobalových výrobkov, ich evidencie, zabezpečenie využitia vrátane recyklácie prostredníctvom zmluvy s OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) ENVI-PAK, a.s.“

Číslo zmluvy: M-1241000163/2016

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÉHO PROSTEDIA

Politika kvality a životného prostredia vyjadruje strategické zameranie spoločnosti, obsahuje záväzok k plneniu požiadaviek a neustálemu zlepšovaniu.

Dokument aktualizovaný a schválený manažmentom spoločnosti je záväzný pre celú skupinu J. P. PLAST.