Technologie extruzního vyfukování

Při použití tohoto typu technologie je materiál ve formě granulí roztaven v extruderu stroje a následně vytlačen vytlačovací hlavou v podobě nekonečného rukávu – parizonu. Parizon je poté uzavřen do formy a rozfouknut stlačeným vzduchem do její dutiny. Po vychlazení je výrobek odebrán a cyklus se opakuje. Po ochlazení lze výrobu dokončit – ať už výrobek finálně opracovat (odstranění materiálových přetoků, otřepů, technologických klobouků apod.) či zkompletovat (instalace dalších komponentů, uzávěrů, etiket, potisk atd.). Zpracovávaným materiálem je PE a PP. Tato technologie je používána pro výrobu jakýchkoliv „dutých“ dílů, především pro výrobu lahví, kanystrů, dóz, ale i technických dílů.

Strojní park

Technologii vyfukování provozujeme v mateřském závodě v Kyjově (CZ). K dispozici máme celkem 21 strojů různých typů a velikostí, a to jak kontinuálních, tak se zásobníkovou hlavou, se svírací sílou v rozsahu 3-100 tun.