Technologie vstřikování termoplastů

Vstřikování patří k nejrozšířenějším a nejdůležitějším technologiím zpracování termoplastů. Vstřikování představuje takový způsob tváření, při němž je přesně určená dávka roztavené hmoty vstříknuta velkou rychlostí z pracovní tlakové komory vstřikovacího lisu do uzavřené tvarové dutiny kovové formy, kde hmota ochlazením ztuhne ve finální výrobek. Forma se potom v dělicí rovině otevře, výrobek se vyjme a celý proces se po zavření formy opakuje. Vstřikování je proces přetržitý a cyklický.

K přednostem vstřikování patří vysoké využití zpracovávaného materiálu, které se často blíží 100 %. Splňují se tak požadavky kladené na bezodpadovou technologii. Technologií vstřikování jsou zpracovávány základní plasty (PP, PE, PS), konstrukční plasty (PC, PA, PBT) a dále špičkové konstrukční plasty (PPS, PEEK). Vstřikováním termoplastů nevznikají žádné výpary. Při této technologii výroby nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost práce.

Strojní park

Výroba vstřikovaných dílů je situována v našem závodě v Prievidzi (SK). Probíhá na 11 vstřikolisech s uzavírací silou v rozsahu 110-500 tun. Maximální hmotnost výlisků je 900 gramů. Stroj Negri Bossi e-Canbio 4250 je vybavený robotickou rukou Robots sytrama 101 GL. Tampoprint firma disponuje jednobarevným tiskovým elektropneumatickým poloautomatem s uzavřeným systémem TM 180S.